Bağlantılar


ETÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ nin (EKAUM) düzenlediği ‘’Kadına Bakış Değişiyor’’ adlı 1. Öğrenci Sempozyumu yapıldı.
Koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin’in yaptığı sempozyuma, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans alanında eğitimlerini devam ettiren öğrencileri katıldı.
Üniversitede eğitim gören ve toplum mühendisi olacak öğrencilerin, kadın ve kadına bakış, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi hususlarda öneri ve görüşlerini bildirmeleri amacıyla düzenlenen sempozyum, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
Toplamda 11 oturumdan oluşan sempozyumda konuşmacılar toplumsal cinsiyet kavramı, eşitsizlik, kadının meta olarak görülmesi, kadının toplumsal düzen içerisindeki yeri gibi kavramlar üzerinde dururken; bu konularda çeşitli türde yazılmış eserlerin kadına bakışı da değerlendirildi. Ayrıca ülkemizde toplumsal cinsiyet ve kadın algısının, toplumsal gelişmişlik düzeyini gösteren bir unsur olduğu belirtilirken, bu algının değişmesi ve kadının toplumda üstlendiği rolün aktif hale getirilmesi halinde ülkemizin kalkınma ve refah seviyesinin daha da yükselebileceği ifade edildi.
Edebiyat ve Kadın, Felsefe ve Kadın, Tarih ve Kadın, Genetik Bilimi ve Kadın, Kamu Yönetimi ve Kadın gibi toplumu ve bireyi yakından ilgilendiren güncel konu başlıklarının ele alındığı programda, kadının toplumsal yaşam içerisindeki yeri ve önemine dair olmazsa olmaz olgular değerlendirildi.
Aktif olarak yapılması planlanan ve toplumda kadına bakışı değiştirmeyi hedef alan 1. Öğrenci Sempozyumu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin’in katılımcılara teşekkür belgelerini taktim etmesinin ardından düzenlenen kokteyle devam etti.